De Palmstad

een nieuwe generatie op Kalimantan

Over ons

De Palmstad

een nieuwe generatie op Kalimantan

Over ons

De Palmstad

een nieuwe generatie op Kalimantan

Over ons

De Palmstad

een nieuwe generatie op Kalimantan

Over ons

De Palmstad

een nieuwe generatie op Kalimantan

Over ons

De Palmstad

een nieuwe generatie op Kalimantan

Over ons

Welkom op de site van Stichting De Palmstad

Met onze stichting ondersteunen we activiteiten die de verbetering van de leefomstandigheden van arme kinderen op Kalimantan (voormalig Borneo) tot doel hebben.

We willen graag op Kalimantan het Koninkrijk van God laten zien. Door te helpen met de opbouw van het land. Dat willen we op allerlei manieren doen, maar vooral via de kinderen. De activiteiten van de stichting zijn met name gericht op opvoeding en educatie.

We gaan niet vanuit Nederland regelen en bepalen wat er op Kalimantan gaat gebeuren. We hebben veel contacten in Indonesië; particulieren en kerken. En we werken samen met onze lokale zusterstichting Batang Danum Kasih Borneo. We ondersteunen initiatieven die er al zijn of die we samen met de mensen daar opzetten. We bemoedigen en moedigen aan. We brengen mensen in Indonesië met elkaar in contact. Concrete projecten steunen we ook financieel, vanuit Nederland en vanuit Indonesië. 

De naam ‘De Palmstad’ – ‘Kota Palem’

Behalve de Nederlandse naam ‘De Palmstad’ gebruiken we ook een Indonesische naam: ‘Kota Palem’. Beide namen betekenen hetzelfde.

De naam De Palmstad verwijst in de letterlijke zin van het woord naar de palmplantage bij Pulang Pisau in Centraal Kalimantan, die het begin was van de stichting. Maar de naam heeft een diepere laag. In de bijbel is er óók een stad die de Palmstad wordt genoemd. Dat is Jericho. Jericho is de toegang, de sleutel tot het beloofde land. Een oase van palmen als beeld van de vruchtbaarheid van het land Israël.

Zo is het ook met de Stichting De Palmstad. We hebben het vertrouwen dat God ons zal zegenen. Dat we een sleutel mogen zijn voor de ontwikkeling van Kalimantan.

Het logo van De Palmstad 

Heb je het logo van De Palmstad al goed bekeken? Je ziet er vast wel een palmboom in. Maar in de takken van de boom herken je misschien ook een duif. De heilige Geest bezielt het werk van de stichting.

Zonder de heilige Geest bereiken we niets. Maar met Gods Geest vliegen we uit over Kalimantan en verder. De ronde vorm van het logo symboliseert eenheid en verbondenheid. Verbondenheid van ons met de mensen op Kalimantan. Verbondenheid van de mensen daar onderling. En verbondenheid van ons en hen met God de Vader en Jezus Christus.

 

 

Stichting De Palmstad ondersteunt verschillende activiteiten op Kalimantan. De meeste activiteiten die we onder onze hoede hebben, hebben te maken met onderwijs aan jonge kinderen. De activiteiten worden allemaal geleid door mensen in Indonesië.

We willen graag een gemeenschapshuis realiseren, waar we nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen. 

Het gemeenschapshuis vestigen we in Pulang Pisau, de bakermat van De Palmstad.