Projecten

Stichting De Palmstad heeft een paar projecten op de planning staan. Op deze pagina staat een korte omschrijving van die projecten. Door updates op deze pagina en doormiddel van nieuwsbrieven houden we je helemaal op de hoogte.


Gemeenschapshuis - activiteitencentrum

We realiseren een gemeenschapshuis, waar we nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen.

Het gemeenschapshuis bouwen we in Pulang Pisau, de bakermat van De Palmstad. In het gemeenschapshuis gaan we activiteiten organiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van Pulang Pisau en die kansen bieden aan de armsten in de zich snel ontwikkelende maatschappij van Kalimantan.

Zo willen we basisonderwijs voor volwassenen aanbieden, en vakgerichte opleidingen, workshops en trainingen organiseren. Met als doel dat de bewoners van Pulang Pisau zelf een bedrijfje kunnen starten of een nieuw beroep kunnen uitoefenen. Denk daarbij aan beroepen als meubelmaker en fietsenmaker enzo.
Maar ook allerlei andere cursussen die kunnen bijdragen aan zelfstandigheid en aan het ontwikkelen van een volwassen maatschappij, staan op het verlanglijstje.
Dat kunnen cursussen zijn over bijvoorbeeld opvoeding en hygiëne, maar ook kapper, naai- en haak-cursussen. Daarnaast willen we aandacht geven aan gezondheidszorg door onder andere een laagdrempelig consultatiebureau op te zetten. Op het terrein rond het gemeenschapshuis leggen we een moestuincomplex aan om de lokale bevolking de mogelijkheden van het gebruik van hun grond te laten zien. En uiteraard is er ruimte op de agenda voor het geven van cursussen over het geloof. Voor het fundament onder al het andere.

De voorbereidingen voor de bouw en de exploitatie zijn in gang gezet. Samen met onze lokale zusterstichting hebben we een projectplan opgesteld. Door de coronacrisis loopt de uitvoering van het plan wat vertraging op. Maar zodra alle seinen op groen staan kunnen we een vliegende start maken. Een jaar nadat begonnen wordt met de aanleg van de fundering kunnen we het activiteitencentrum in gebruik nemen.

Op basis van de bouwtekening is er in Indonesië een begroting opgesteld. De kosten van de bouw zijn ongeveer 50.000 euro. Een aanzienlijk bedrag dat we via allerlei mogelijkheden bij elkaar proberen te krijgen. We gaan binnenkort een grote wervingscampagne organiseren.

Help je ons met het regelen van die campagne? Heb je ideeën, contacten? We hebben jouw hulp hard nodig om dit mooie project van de grond te krijgen.

Lagere school

In Pulang Pisau hebben we de afgelopen jaren drie kleuterscholen op weg geholpen. Daarom is het tijd voor iets nieuws. Elk jaar stromen zo’n dertig kinderen van die scholen door naar de lagere school. We willen ze graag goed onderwijs aanbieden door een christelijke lagere school te starten. 

We hebben de Nederlandse stichting Philippus gevraagd of ze deze uitdaging samen met ons aan willen gaan. Op de website van Philippus staat een oproep voor steun voor dit project. Idee is om de school te vestigen op het terrein van het gemeenschapshuis. Dat ligt mooi centraal, ook ten opzichte van de drie kleuterscholen. 

De komende maanden gaan de mensen in Indonesië uitzoeken wat er allemaal nodig is om een lagere school te starten. Ze gaan daarvoor onder andere in gesprek met de lokale overheid.