Projecten

Stichting De Palmstad heeft een paar projecten op de planning staan. Op deze pagina staat een korte omschrijving van die projecten. Door updates op deze pagina en doormiddel van nieuwsbrieven houden we je helemaal op de hoogte.


Gemeenschapshuis - activiteitencentrum

We gaan een gemeenschapshuis – activiteitencentrum realiseren. Als aanloop daarnaartoe bouwen we een mini-versie van het gemeenschapshuis waar gasten uit Europa en Jakarta kunnen verblijven en waar we een paar eenvoudige activiteiten kunnen organiseren. 

Met de voorgenomen realisatie van een gemeenschapshuis gaat De Palmstad een nieuwe fase in. We willen de lokale bevolking helpen om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen in Pulang Pisau, de bakermat van De Palmstad in Centraal Kalimantan. Het hoge tempo van de veranderingen vergt veel van de mensen. We willen ze mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen, zodat ze actief deel kunnen nemen aan de nieuwe maatschappij die zich nu aan het vormen is. We richten ons met het activiteitencentrum vooral op de meest zwakken in de samenleving. Maar we willen ook stimuleren dat de mensen die zich wel een weg weten te banen, ook oog hebben voor de mensen om hen heen.

We gaan de bewoners van Pulang Pisau daarom helpen met diverse vormen van onderwijs, zodat ze kennis en vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om deel te nemen aan het economisch verkeer. Maar we willen ook stimuleren dat er vaardigheden worden ontwikkeld die bijdragen aan persoonlijke groei. Dat leidt tot evenwichtige personen met goed gevormde karakters en oog voor de sociale behoeften van de eigen omgeving. Mensen met een drive om zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de eigen cultuur en de sociale en economische structuur daarvan. Mensen die zich ontwikkelen tot leiders op allerlei gebied. 

Het gemeenschapshuis kent verschillende accenten. Het is een huis van ontmoeting, mensen zullen zich er welkom weten. Cursussen en workshops over uiteenlopende onderwerpen zullen vast onderdeel zijn van het activiteitenprogramma. Daarnaast zal ook medische zorg één van de speerpunten zijn.


Het mini-gemeenschapshuis

Als aanloop naar de bouw van het gemeenschapshuis bouwen we eerst een mini-versie. Dat is een gebouw van 12 bij 12 meter, met drie slaapkamers, een badkamer, een keukentje en een centrale ruimte. 

Met het mini-gemeenschapshuis kunnen we mensen huisvesting aanbieden als ze voor korte of langere tijd naar Kalimantan komen om met diverse activiteiten te helpen. In de centrale ruimte kunnen al een aantal exploitatie activiteiten plaatsvinden die we voor het gemeenschapshuis in gedachten hebben. We kunnen daar dan ervaring mee opdoen. 

Het mini-gemeenschapshuis is naar verwachting in de loop van 2023 klaar. De kosten bedragen ongeveer 25.000 euro, waarvan 5.000 voor de aankoop van de grond van 1.792 m 2 . Het bedrag is zonder de inrichting (bedden, koelkast enzovoorts). De grond rondom het pand gebruiken we initieel als recreatietuin.


Het grotere activiteitencentrum

Als we ervaringen hebben opgedaan met het mini-gemeenschapshuis gaan we ons richten op de bouw van een groter activiteitencentrum. We breiden dan de activiteiten verder uit naar basisonderwijs voor volwassenen en vakgerichte opleidingen. Over allerlei onderwerpen willen we
workshops en trainingen organiseren. Met als doel dat de bewoners van Pulang Pisau zelf een bedrijfje kunnen starten of een nieuw beroep kunnen uitoefenen. Denk daarbij aan beroepen als meubelmaker en fietsenmaker enzo. Maar ook allerlei andere cursussen die kunnen bijdragen aan
zelfstandigheid en aan het ontwikkelen van een volwassen maatschappij, staan op het verlanglijstje. Dat kunnen cursussen zijn over bijvoorbeeld opvoeding en hygiëne, maar ook kapper, naai- en haakcursussen. Daarnaast willen we aandacht geven aan gezondheidszorg door onder andere een laagdrempelig consultatiebureau op te zetten. En uiteraard is er ruimte op de agenda voor het geven van cursussen over het geloof. Voor het fundament onder al het andere.

Lagere school

In Pulang Pisau hebben we de afgelopen jaren drie kleuterscholen op weg geholpen. Daarom is het tijd voor iets nieuws. Elk jaar stromen zo’n dertig kinderen van die scholen door naar de lagere school. We willen ze graag goed onderwijs aanbieden door een christelijke lagere school te starten. 

We hebben de Nederlandse stichting Philippus gevraagd of ze deze uitdaging samen met ons aan willen gaan. Op de website van Philippus staat een oproep voor steun voor dit project. Idee is om de school te vestigen op het terrein van het gemeenschapshuis. Dat ligt mooi centraal, ook ten opzichte van de drie kleuterscholen. 

De komende maanden gaan de mensen in Indonesië uitzoeken wat er allemaal nodig is om een lagere school te starten. Ze gaan daarvoor onder andere in gesprek met de lokale overheid.