Projecten

Stichting De Palmstad heeft een paar projecten op de planning staan. Op deze pagina staat een korte omschrijving van die projecten. Door updates op deze pagina en doormiddel van nieuwsbrieven houden we je helemaal op de hoogte.


Gemeenschapshuis - activiteitencentrum

Met de in 2022 gestarte bouw van het gemeenschapshuis gaat De Palmstad een nieuwe fase in. We
willen de lokale bevolking helpen om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen in Pulang
Pisau, de bakermat van De Palmstad in Centraal Kalimantan. Het hoge tempo van de veranderingen
vergt veel van de mensen. We willen ze mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen, zodat ze
actief deel kunnen nemen aan de nieuwe maatschappij die zich nu aan het vormen is. We richten ons
met het activiteitencentrum vooral op de meest zwakken in de samenleving. Maar we willen ook
stimuleren dat de mensen die zich wel een weg weten te banen, ook oog hebben voor de mensen
om hen heen.

We gaan de bewoners van Pulang Pisau daarom helpen met diverse vormen van onderwijs, zodat ze
kennis en vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om deel te nemen aan het economisch verkeer.
Maar we willen ook stimuleren dat er vaardigheden worden ontwikkeld die bijdragen aan
persoonlijke groei. Dat leidt tot evenwichtige personen met goed gevormde karakters en oog voor de
sociale behoeften van de eigen omgeving. Mensen met een drive om zich in te zetten voor de
verdere ontwikkeling van de eigen cultuur en de sociale en economische structuur daarvan. Mensen
die zich ontwikkelen tot leiders op allerlei gebied.

De activiteiten in het gemeenschapshuis

Het gemeenschapshuis kent verschillende accenten. Het is een huis van ontmoeting, mensen zullen
zich er welkom weten. We beginnen met een paar eenvoudige activiteiten om eerst wat ervaring op
te doen. Later kunnen we de activiteiten verder uitbreiden naar basisonderwijs voor volwassenen en
vakgerichte opleidingen. Over allerlei onderwerpen willen we workshops en trainingen organiseren..
Denk daarbij aan beroepsopleidingen tot meubelmaker en fietsenmaker enzo. Maar ook allerlei
andere cursussen die kunnen bijdragen aan zelfstandigheid en aan het ontwikkelen van een
volwassen maatschappij, staan op het verlanglijstje. Dat kunnen cursussen zijn over bijvoorbeeld
opvoeding en hygiëne, maar ook kapper, naai- en haak-cursussen. Daarnaast willen we aandacht
geven aan gezondheidszorg door onder andere een laagdrempelig consultatiebureau op te zetten. En
uiteraard is er ruimte op de agenda voor het geven van cursussen over het geloof. Voor het
fundament onder al het andere. In het gebouw kunnen ook gasten uit Europa en Jakarta verblijven
om diverse activiteiten te organiseren of te ondersteunen.

De bouw vordert in hoog tempo. Medio 2023 is het gebouw klaar om ingericht te worden. Het
gemeenschapshuis kost circa 35.000 euro. We kunnen voor met name de inrichting (badkamer,
keuken, bedden, kasten, tafels en stoelen enzo) nog wel wat financiële hulp gebruiken.

Lagere school

In Pulang Pisau hebben we de afgelopen jaren drie kleuterscholen op weg geholpen. Daarom is het tijd voor iets nieuws. Elk jaar stromen zo’n dertig kinderen van die scholen door naar de lagere school. We willen ze graag goed onderwijs aanbieden door een christelijke lagere school te starten. 

We hebben de Nederlandse stichting Philippus gevraagd of ze deze uitdaging samen met ons aan willen gaan. Op de website van Philippus staat een oproep voor steun voor dit project. Idee is om de school te vestigen op het terrein van het gemeenschapshuis. Dat ligt mooi centraal, ook ten opzichte van de drie kleuterscholen. 

De komende maanden gaan de mensen in Indonesië uitzoeken wat er allemaal nodig is om een lagere school te starten. Ze gaan daarvoor onder andere in gesprek met de lokale overheid.