Activiteiten

Stichting De Palmstad ondersteunt verschillende activiteiten op Kalimantan. De meeste activiteiten die we onder onze hoede hebben, hebben te maken met onderwijs aan jonge kinderen. De activiteiten worden allemaal geleid door mensen in Indonesië.

Kleuterscholen
Sinds de oprichting van De Palmstad in 2013 hebben we meerdere kleuterscholen ondersteund. Ook aan de bouw van een paar van deze scholen hebben we actief bijgedragen. Een paar kleuterscholen zijn inmiddels zo volwassen dat ze zelfstandig verder gaan. De andere scholen steunen we met onder andere schoolmateriaal, schooluniformen en een financiële bijdrage voor de juffen. Daarnaast dragen we regelmatig bij aan het onderhouden van schoolgebouwen. De kwaliteit van de scholen is hoog. Het onderwijzend personeel is gecertificeerd en de scholen zijn officieel erkend. Nieuwe juffen en meesters volgen zo nodig een opleiding om zo snel mogelijk het juiste diploma te halen. Er wordt daarbij gebruikt gemaakt van de expertise van de Indonesische Stichting Charis in Malang. Regelmatig gaan juffen daar op training. 
Kota Palem Hulu
Kota Palem Hulu was de eerste kleuterschool die we in 2013 onder onze hoede kregen. De school bestond al voor de oprichting van De Palmstad. We hebben hem overgenomen en nieuw leven ingeblazen. De school functioneert sinds begin 2020 zelfstandig.
Anjir Kalampan Kapuas Barat

De kleuterschool in de wijk Anjir Kalampan in Pulang Pisau werd eerst bij een leidster aan huis gehouden. Na de zomervakantie van 2014 is een gloednieuw schoolgebouw in gebruik genomen. De Palmstad heeft dit gefinancierd en de ontwikkeling van de school een aantal jaren gesteund. Deze school zou vanaf 2019 zelfstandig doorgaan, maar dat is niet goed gegaan. De school is een paar jaar gesloten geweest. De juffen, de ouders en buurtbewoners hebben om hulp gevraagd. In overleg met het dorpshoofd en de lokale onderwijsinstelling is de kleuterschool opnieuw gestart. De Palmstad ondersteunt vanaf het schoolseizoen 2022-2023 deze school weer. De ouders en wijkbewoners zijn erg betrokken bij deze school.

Theona
Kleuterschool Theona staat in Tangkiling, een dorp noordelijk van Palangkaraya. Deze school is in 2018 geopend. Alleen het skelet van het gebouw stond er toen. De Palmstad heeft bijgedragen aan de start van deze school. In 2019 is er een tweede lokaal bijgebouwd, omdat het aantal kinderen op deze school snel groeide. Ook daarin heeft De Palmstad voorzien. Kleuterschool Theona functioneert inmiddels zelfstandig.
 
 
Kasih Borneo
Kasih Borneo is in het schooljaar 2019-2020 gestart. Ook deze kleuterschool staat in Pulang Pisau. Achter het gebouw van een kerk is een lokaal bijgebouwd waar de school is gehuisvest. De Palmstad verzorgt ondersteuning via de lokale zusterstichting.

Kinderclub

Behalve door middel van scholen proberen we ook via de kerken wat te betekenen voor de kinderen en via hen ook voor hun ouders en de kerken zelf. We geven bijvoorbeeld ondersteuning bij het opzetten van kinderclubs. Dat hebben we al op een paar plaatsen gedaan. Als stichting helpen we met kinderbijbels, muziekinstrumenten, vlaggen, T-shirts, knutselmateriaal enzo. 

Sponsoring

De Palmstad verzorgt de financiële adoptie van een aantal kinderen op de lagere en middelbare school. Een sponsor in Nederland wordt gekoppeld aan een kind op Kalimantan. Op Kalimantan is er een contactpersoon voor het kind. De sponsor krijgt regelmatig informatie over het kind.

Er wordt geen geld aan het sponsorkind of de ouders gegeven. Maar via de contactpersoon worden voor met name het onderwijs van het kind relevante dingen geregeld. Denk daarbij aan schooluniform, boeken enzovoorts. Ook verzorgen we met het sponsorgeld in sommige situaties voedselpakketten en eenvoudige medische zorg. Sponsoring bedraagt 10 euro per maand.

Voor een paar jongeren zijn we gestart met het ondersteunen van hun beroepsopleiding. Zo steunen we bijvoorbeeld een meisje dat een tandartsopleiding op universitair niveau wil volgen. Dat is een speciaal traject waar we met de sponsor in Nederland specifieke afspraken over maken, inclusief de hoogte van de financiële ondersteuning. Nu de kinderen die eerst op door De Palmstad gesteunde kleuterscholen zaten, de middelbare school leeftijd hebben bereikt, zullen we meer jongeren op deze manier kunnen ondersteunen. Dat kan voor een opleiding tot arts zijn, maar ook tot motormonteur of wat ze maar op hun hart hebben.

Voedselpakketten
Aan het begin van de coronacrisis zijn we begonnen met het uitdelen van voedselpakketten aan een aantal gezinnen die dat goed kunnen gebruiken. Armoede is nu extra zichtbaar door het wegvallen van het werk voor veel dagloners. Een paar mensen in Pulang Pisau regelen het uitdelen van de pakketten. Elke maand kopen ze eten in en leveren dat af bij de mensen thuis of de mensen komen het ophalen. Een voedselpakket voor een maand bevat onder meer rijst, eieren, olie, mie, uien, vis. Alles bij elkaar kost dat ongeveer 15 euro per pakket.